čo sa oplatí navštíviť

Hvezdáreň Hurbanovo

Súčasné úlohy hvezdárne v Hurbanove spočívajú najmä vo dvoch hlavných oblastiach činnosti. Vo vnútornej, ktorá zahŕňa špecializovanú kultúrnovýchovnú, výskumnú, odborno-pozorovateľskú, edičnú a vývojovo-konštrukčnú činnosť v samotnej hvezdárni a v koordinačnej činnosti smerom k ďalším astronomickým zariadeniam na Slovensku. Od roku 1996 plní Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj funkciu Národného metodického centra pre sieť astronomických zariadení na Slovensku. Viac na www.suh.sk
  
Zobraziť Hvezdáreň na väčšej mape
  
 

  

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode