čo sa oplatí navštíviť

Kultúrne atrakciE

Región Podunajska má bohatú históriu, ktorá sa odzrkadluje v zachovaným kultúrnych pamiatkach. Kostoly, kaštiele, múzeá a námestia sú z rôznych období našej minulosti a nesú v sebe pečať histórie. Pokúsim sa predstaviť aspôň tie najzaujímavejšie.

Kultúrne pamiatky

Nádvorie Európy

Nádvorie Európy je názov pre unikátne stavebné dielo architektov z Ateliéru Európa v Komárne. Stavby na novom námestí, ktoré má rozlohu 6 500 m2, sú v štylizovanej forme a reprezentujú historickú architektúru, charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy. Komárno na svojom Nádvorí Európy...

Jokaiho divadlo v Komárne

Profesionálne činoherné divadlo, ktoré hráva v maďarskom jazyku. Predstavenia, popis a ďaľšie dôležité údaje možno nájsť na stránke www.jokai.sk Zobraziť jokaiho divadlo na väčšej mape

Dôstojnícky pavilón v Komárne

Dôstojnícky pavilón bol postavený v rokoch 1858 až 1863 v neogotickom slohu, pripominajúcom anglickú gotiku. Je to dvojpodlažná nárožná budova s dvoma polygonálnymi nárožnými vežami na hlavnej fasáde a s terasov na prízemí. Neogotická budova bývalého Dôstojníckeho pavilónu sa nachádza v susedstve...

Zichiho palác v Komárne

Dvojpodlažná budova, postavená okolo roku 1800 v klasicistickom štýle so 16-osovou hlavnou fasádou, ktorá má v strede rustikovaný rizalit je zakončený tympanónom. Vjazd do objektu lemovaný portálom je uprostred fasády. Nad ním sa nachádza balkón so železnou klasicistickou mrežou. V dvorovej časti...

Podunajské múzeum v Komárne

Expozícia "Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1848" sa člení na 3 časti: archeologickú, historickú a etnografickú. Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej. Veľká...

Žitnoostrovské múzeum – Dunajská Streda

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede vzniklo roku 1964. Nadviazalo na tradície Žitnoostrovského múzea v Šamoríne, ktoré založili za pomoci bratislavského vedeckého spolku Uránia roku 1927. Múzeum zhromaždilo bohatý archeologický, etnografický, historický a prírodopisný materiál. Žiaľ, veľká...

Vermesova vila Dunajská Streda

Vermesova vila bola donedávna vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Je to secesná vila, ktorej pôvodným vlastníkom bola rodina Vermesovcov. Bola postavená na prelome 19. a 20. stor. Po generálnej rekonštrukcii roku 1988 bola v galérii zahájená výstavná činnosť. Dnes budova slúži ako...

Žltý kaštiel v Dunajskej Strede

Žltý kaštieľ začali stavať na začiatku 18. stor. a stavbu dokončili r. 1770. Pôvodný barokový sloh kaštieľa bol začiatkom 19. stor. upravený v klasicistickom slohu. Je to dvojpodlažná obdĺžnikovitá budova so stredným trojosovým rizalitom, členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Na...

Roľnícky dom Martovce

Martovce ležia pri sútoku riek Nitry a Žitavy asi 18 km od Komárna. Kvôli svojej geografickej polohe bola obec pomerne izolovaná od ostatných dedín a miest. Medzi inými aj táto skutočnosť prispela k tomu, že v Martovciach sa mnohé prvky ľudovej kultúry zachovali dlhšie, ako v okolitých obciach....

Vlastivedný dom v Šamoríne

Vystavené exponáty a ďaľšie zbierkové predmety sú zväčša dary. Od roku 1982 je vysunutou expozíciou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. V prvej miestnosti sa nachádzajú stredoveké listiny týkajúce sa mesta Šamorín. V osobitnej miestnosti je vystavených niekoľko obrazov akademického maliara...

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode