čo sa oplatí navštíviť

Čičovské rameno

Chránené územie s ochranným pásmom má 134 ha, z toho 76 ha pripadá na vodnú nádrž a 58 ha tvorí prevažne hustý vŕbovo-topoľový les. Nachádza západne od obce Číčov s prekrásnou scenériou lužnej krajiny a predstavuje zvyšok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom vodných biocenóz, vzácneho vodného rastlinstva a živočíšstva. Odporúčame náučný chodník, kde počas 5 hodín chôdze načerpáte nové vedomosti pri 12 zastávkach. Počas 6 km cesty v letných mesiacoch sa Vám ponúka možnosť zastaviť a rozšíriť výlet o návštevu Lion (zvyšok mŕtveho ramena na Žitnom ostrove). Oblasť je bohatá na výskyt zvierat, najmä vtákov a chránených rastlín.


Zobraziť Čičovské rameno na väčšej mape

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode