čo sa oplatí navštíviť

Podunajské múzeum v Komárne

Expozícia "Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1848" sa člení na 3 časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej. Veľká časť vystavených predmetov je významná aj z hľadiska európskeho archeologického bádania. Zbierka z rímskeho obdobia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Pozoruhodné sú nálezy z jazdeckých hrobov neskoroavarského pohrebiska (8.stor. v Komárne-Lodeniciach).

Historická časť expozície dokumentuje život sídla Komárňanského komitátu a jeho okolia v stredoveku. Tureckú expanziu dokladajú zbrane, nádoby a mince. Rozvoj obchodu a remesiel v Komárne v 18. storočí naznačujú výrobky komárňanských remeselníkov a pamiatky miestneho cechovníctva. Záver historickej expozície tvorí súbor exponátov z revolučných rokov 1848/49.

Národopisná časť expozície je zameraná na vodné remeslá prevádzané pri Dunaji. Druhá časť národopisnej expozície predstavuje tradičnú izbu z Martoviec.

Reprezentačná sála

V reprezentačnej sále sú prevažne obrazy s historickou tematikou a portréty významných osobností. Na chodbe je inštalovaná kolekcia výtvarných diel zo zbierok múzea z prelomu a začiatku 20. storočia


Zobraziť Župná 1146/10 na väčšej mape

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode